Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2020.

Ciklus seminara: Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata

Online seminarom održanom 8.10.2020. je završen ciklus seminara Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata   koje je u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike organizirala Alarm automatika.

Ciklus je započeo seminarima u Rijeci, Splitu i Osijeku održanima tijekom veljače 2020. na kojima je sudjelovalo više od 300 sudionika, a planirani seminar u Zagrebu je zbog korona krize premješten u virtualni prostor. Na online seminaru je sudjelovalo više od 250 sudionika.

Materijali sa seminara:

2 ZakonskaRegulativaDojavaPožara2020.pdf 3 Odimljavanje ciklus seminara za elektro projektante 2020.pdf 1 ELABORAT 2020, SEMINAR.pdf
Sve vijesti