Trajno stručno usavršavanje

Seminari - najava

Zagreb, 07.06.2019. Schneider Electric i digitalna transformacija u elektroenergetici

Vijeće Područnog odbora Zagreb i tvrtka Schneider Electric organiziraju stručni seminarSchneider Electric i digitalna transformacija u elektroenergetici

Predavanje će održati g. Dario Ćurlin, dipl.ing.el. i g. Hrvoje Čunko, dipl.ing.el.

Seminar će se održati u petak, 07.06.2019. godine od 11:30 do 15:00 sati

Mjesto održavanja: Poslovni toranj „Chromos“, dvorana Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

 

Raspored predavanja:

           11:00 -11:30    Prijava sudionika

           11:30 -11:50    Digitalna transformacija u elektroenergetici - koncept EcoStruxure rješenja 

           11:50 -12:30    EcoStruxure rješenja za digitalizaciju u SN i NN distribuciji električne energije

           12:30 -13:30    Ručak

           13:30 -14:15    Digitalni alati za projektiranje u elektroenergetici

           14:15 -15:00    Praktična primjena digitalnih alata za projektiranje na primjeru poslovnog objekta

 

Predavanje  je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 akademska sata  temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba  elektrotehničke struke.

Prijave za stručni seminar možete poslati do 05.06.2019. na e-mail:ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441. 

Obrazac prijave - Zagreb, 07.06.2019..doc
Sve vijesti