Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Zagreb, 21.03.2019, Digitalizacija elektroenergetskog sektora i izazovi kibernetičke sigurnosti

HO CIRED i Hrvatska komora inženjera  elektrotehnike u četvrtak, 21. ožujka 2019. g.  organiziraju seminar  „Digitalizacija elektroenergetskog sektora i izazovi kibernetičke  sigurnosti“.

Seminar će se održati u Velikoj dvorani HEP d.d.,  Ulica grada Vukovara 37/VII od 09,00 do 17,00 sati. Sudionici ostvaruju  pravo na 8 akademskih sati temeljne naobrazbe.


Poziv na seminar.pdf

Cijela arhiva