Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Rijeka, 26.04.2019. Sustavi za zaštitu instalacija od požara

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike i OBO Bettermann d.o.o. organiziraju stručni seminar na temu:

Sustavi za zaštitu instalacija od požara

Predavanje će održati g. Davor Habulin, ing.el.

Seminar će se održati u petak, 26.04.2019 godine od 12,00 do14,00 sati na Tehničkom fakultetu Rijeka u dvorani P1.


Raspored događanja:

           11:30 - 12:00   Prijava sudionika

           12:00 -14:00    Predavanje

           14:00                Domjenak

 

Raspored tema:

•    Razredi i klase vatrootpornosti

•    Važeći propisi i norme

•    Očuvanje funkcije elektroinstalacija u požaru

•    Zaštita evakuacijskih prolaza

•    Brtvljenje kabelskih prolaza između požarnih sektora

 

 

Predavanje  je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 2 akademska sata  temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba  elektrotehničke struke.

Prijave za seminar možete poslati do 24.04.2019. na e-mail:ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441. 


RIJEKA 26.04.2019..doc

Cijela arhiva