Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Rijeka, 08.11.2019. KATODNA ZAŠTITA - NISKONAPONSKI ELEKTROTEHNIČKI SUSTAV

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike  organizira  stručni seminar na temu Katodna zaštita - niskonaponski elektrotehnički sustav.

Predavanje će održati g. Stjepan Pavliša, ing.el. u petak, 08.11.2019.  na Građevinskom fakultetu Sveučillišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2 (dvorana G-003).

Raspored predavanja:

11:30 -12:00    Prijava sudionika

12:00 -13:30    Katodna zaštita - niskonaponski elektrotehnički sustav

13:30               Ručak

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 2 akademska sata temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.

Prijave za stručni seminar možete poslati do 06.11.2019. na e-mail: ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441.

Cijela arhiva