Poziv autorima za prijavu sažetka rada za 13. Dane inženjera elektrotehnike

Pozivaju  se autori radova da prijave sažetke referata za 13. Dane inženjera  elektrotehnike koji će se održati od 30.09.2021. do 02.10.2021. god. u  hotelu „Olympia“ u Vodicama.

 

Stručni  odbor 13. Dana inženjera elektrotehnike prema dostavljenim sažecima  radova vrši odabir radova, a nakon pregleda dostavljenih dovršenih  radova Stručni odbor odlučit će o konačnom  prihvaćanju radova i načinu njihove prezentacije.

Svi  prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova i prezentirani na  13. Danima inženjera elektrotehnike kroz stručno predavanje ili poster  sekciju s terminom prezentacije rada za  sudionike.


VAŽNI DATUMI

Dostava prijave referata sa sažetkom

06.04.2021.

Obavijest o prihvaćanju referata

26.04.2021.

Rok za dostavu cijelog rada

14.06.2021.NATJEČAJ 13. DIE- TEMATSKE CJ..docx


PRIJAVA SAŽETKA REFERATA 13.DIE.docx