Struktura Komore

Odbor za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Članovi Odbora za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

  1. Miroslav Krepela, dipl.ing.el. - predsjednik
  2. doc.dr.sc. Srđan Skok, dipl.ing.el. - član
  3. mr.sc. Davor Petranović, dipl.ing.el. - član