Uvjeti za najam izložbenog prostora na 15. Danima inženjera elektrotehnike

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike od 05.10.2023. do 07.10.2023. godine u hotelu Bluesun Elaphusa, Bol na Braču održat će 15. Dane inženjera elektrotehnike.

Prilikom održavanja 15. Dana inženjera elektrotehnike za prezentaciju Vaše tvrtke nudimo:

  • Profesionalno uređene štandove od 4 ili 6 m2 po cijeni od 200 EUR/m2 + PDV za osnovnu izvedbu uz mogućnost dodatne opreme prema vašem zahtjevu

  • U cijenu najma izložbenog prostora uključena je:
    - gratis reklama u Zborniku radova u A4 formatu
    - 1 kotizacija za predstavnike izlagača gratis

  • Za ostale predstavnike izlagača kotizacija iznosi 150,00 eura + PDV.


Ukoliko ste zainteresirani za promociju Vaše tvrtke možete nas kontaktirati na :

tel: 01/5508-438 
e-mail: ssu@hkie.hr, renata.basara@hkie.hr

Osoba za kontakt je Renata Basara.


S poštovanjem,


Predsjednik HKIE:
Natko Vučković, dipl.ing.el.


Obrazac za najam izložbenog prostora:

OBRAZAC ZA NAJAM IZLOŽBENOG PROSTORA 15.DIE.docx