Akti Komore

Otvorena savjetovanja

Savjetovanje:
 
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike – po hitnom postupku radi rokova usklađenosti Statuta i akata Komore.
 

 Razlog donošenja:
 Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i  djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 110/19) i Zakonu o  izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u  graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 110/19)

 

Savjetovanje je otvoreno:
 od 29.11.2019 do 08.12. 2019. godine


StatutHKIE_izmjene-dopune-suglasnost.docx

StatutHKIE_izmjene-dopune-suglasnost.pdf

Obrazac savjetovanje s javnoscu.docx